Välkommen

För att lättare kunna berätta om vad vi gör i skolan har vi nu skapat Brändö Gymnasiums egen blogg. Här kommer vi att publicera bilder och texter från resor och projekt. Förhoppningsvis kommer här också att finnas texter om vardagen i vår skola.

Välkommen!