Mera från kulturkvällen

Händer just nu: mera sång, mera dans och vältalighetstävling.

20110505-183355.jpg

20110505-183407.jpg

20110505-183415.jpg

20110505-183419.jpg