Привет из Москвы!

Den 5 juni 2011 fick jag tillsammans med 24 andra gymnasielever från olika delar av Finland den unika möjligheten att resa till Moskva för att bekanta oss med landets universitetsundervisning i fysik och matematik samt lära oss om rymdteknologi. Under resans gång deltog gruppen i föreläsningar gällande främst klassisk fysik och logisk slutledning i matematiska problem, men även ett fåtal om rymden och raketer. Vi hade även gott om tid att bekanta oss med den lokala kulturen, genom att bl.a. vandra omkring i centrum och diskutera med ryska studenter.

Projektet fick sin början i februari, då sammanlagt 103 elever ansökte om att få delta i resan. Av dessa valdes 25 stycken, som några månader senare träffades i ett tåg som reste från Helsingfors till Moskva. På grund av tidsbrist var dagarna långa och ibland krävande, men oftast väldigt givande. Besöken riktade sig främst till rymdrelaterade platser, som bland annat kosmonauternas utbildningslokaler (se bild). Vi fick även chansen att tala med en av kosmonauterna. Under föreläsningarna lärde vi oss klassisk fysik (mekanik, optik..) samt matematisk slutledning och tredimensionell geometri. Undervisningen var för det mesta krävande, men innehållet mycket intressant, alltså var motivationsbrist inget problem.

Allt som allt var resan en väldigt givande och intressant upplevelse. Absolut någonting att tänka på för första och andra årets studerande som planerar att skriva fysik och lång matematik! En unik möjlighet att bekanta sig med en ny kultur, nya människor samt skaffa sig fördjupad kunskap inom fysik och matematik.

Aleksi Peltonen, 09/4