Bilder från Brändö gymnasiums 100-års jubileums mottagning och cocktail-tillställning i skolan fre 12.10.

Fredagen den 12.10. firade gamla och inte så gamla elever, lärare, personal och andra brändöiter sin 100-åriga skola. Vi fick höra fina tal av gamla lärare, elever och rektorer, musikuppträdanden av Emilia Nojonen, Magdalena Larsson & Christina Öström och mycket annat! En fin fest för vår fina gamla skola! Tackför er  alla som var med och gjorde festen!