Konventen för ettorna 30.8

Rumpalias!

Rumpalias!

Dancebattle!

Dancebattle!

Professor Ti

Professor Ti

Blinka lilla stjärna där

Blinka lilla stjärna där

Några ettor tvingades göra pyramid.

Några ettor tvingades göra pyramid.

Erika har roligt med att rita på ettorna.

Erika har roligt med att rita på ettorna.

En uppgift bland många som ettorna behövde göra.

En uppgift bland många som ettorna behövde göra.

Ettornas uppgift från abina

Ettornas uppgift från abina

Viking och Johan

Viking och Johan

Jessica som en Hogwarts elev.

Jessica som en Hogwarts elev.