How Multilingual Education Changes the Brain

Föreläsare: Piet Van de Craen, Bryssels öppna universitet

Under denna föreläsning argumenterade man för nyttan med inlärning av flera språk. Det centrala påståendet var att unga som lär sig flera språk, överlag har lättare att lära sig också annat än språk. När man lär sig ett begrepp, tex. vad en kvadrat är, på flera språk, ökar också infallsvinkeln och förståelsen för begreppet.

Professor Van de Craen talar också för en egen inlärningsmetod, med friare arbetsformer. Är inte lingvist, men tycker att det lät bra!

Ekrem