Mythbusters meet DFI: Digital Forensic Investigatipns

CFI? Computer Forensic Investigation!

Och vad är det? Det rör sig om att vid kriminologiska undersökningar komma åt och tolka data lagrat på diverse apparater, och de är många.

Den processen är invecklad och följer inte alls TV-seriernas snabba tempo. Allting måste t.ex. kopieras och säkras innan man kan undersöka någonting. Det finns ett otal olika operativsystem osv.

Frågor som behandlades var bl.a. om data försvinner vid formattering, hur mycket data man kan få loss ur ett simcard, om det är möjligt att rekonstruera en brottsplats ur en mängd foton tagna med mobiltelefoner, hur det är möjligt att spåra en person via en konfiskerad mobiltelefon.

Mycket är möjligt, men också osanna myter togs upp. T.ex. en kameras upplösning begränsar vad man kan förstora upp.

Intressant föreläsning!

Brändö har de facto åtminstone en fd elev som studerat Forensic Science i England. Kanske blir det flera??