Blue seas research. Predators and Preys in an everchanging system

Dr Jonathan D.R. Houghton
Queens University Belfast
Lyell Award Lecture.

Föreläsaren valde att presentera tre arter, en havssköldpadda, molamolafisken och en jätthaj som lever på plankton. Dessa arters existensvillkor diskuterades.

En av hörnstenarna i föredraget, var att också biloger behöver kunskaper i matematik. Då marinbiologer ställer upp modeller för hur arter klarar sig i världshaven, blir en statistisk analys viktig.

Bra föreläsning. Föreläsaren är värd sitt diplom.