Neuroscience in the Classroomi

Clive Coen, Ellie Dommett, Richard Churches, Peter Naish, geoff Carr

En grupp vetenskapare behandlade inlärning ur en neurologisk synvinkel.

I den här sessionen deltog alltså flera föreläsare med korta inlägg. Flera saker behandlades, men ett par kunde nämnas.

Neurologisk forskning och pedagogik närmar dig många problem från radikalt olika synvinklar. Därför finns det vissa kommunikationsproblem.

Det förekommer sk. neuromyter, som t.ex. att inlärning understöds av att man dricker vatten, vilket INTE har kunnat verifieras!