Science & Cosmetics

Föreläsare: Desmond J Tobin, Director, Centre for Skin Sciences, School of Life Sciences, University of Bradford.

Nu behandlades hudens fysiologi och betydelse för oss.

Föreläsaren började med den fysiologiska sidan, men gick sedan över till att tala om den kosmetologiska industrin och de regler som gäller där.

Mycket intressant!!