eCampus-gruppen Energi på exkursion

Det blir snart dags att avsluta vår första eCampus-kurs. Det är fråga om en helhet kring temat energi. Kursen är tvärvetenskaplig. Biologi, engelska och fysik är de läroämnen som är inblandade.

Gruppen besökte tisdagen 21/1/14 Acceleratorlaboratoriet vid Institutionen för Fysik i Helsingfors universitet. Vi hörde ett sammandrag av läget på fusionsfronten idag. Andrea Sand (f. Meinander) berättade på engelska om dagsläget. Mycket intressant! Andrea som jobbar i laboratoriet med teoretisk forskning, har tidigare jobbat som lärare hos oss i Brändö (matematik). Efter föredraget fick vi gå igenom laboratioriehallarna och se vad man gör där. Massor av olika tillämpningar och teoretisk forskning är möjliga. Man kan t.ex. datera föremål med C-14 metoden, kolla om partiklar i luften är nya eller gamla (härstammar från kolbrasor som brunnit nyligen eller från uråldriga vulkaner t.ex.), hur man konstruerar komponenter för satelliter ute i rymden, hur man kan undersöka kemiska sammansättningen av en tavlas målning, utan att skada tavlan det minsta ……

Här finns en god arbetsmarknad (till stor del på svenska dessutom) för den som vill sätta sig in i fysik.

20140122-110745.jpg20140122-110757.jpg20140122-110811.jpg

Brändö har ett antal fd studerande som idag jobbar på laboratoriet eller har gjort det! På nedersta bilden till höger, ser vi Annika Venäläinen, som är experimentell fysiker och en av de ”våra”.