Open House på Brändö – 23.1.2014

Lärarna presenterar sig själva för blivande Brändöelever.

Lärarna presenterar sig själva för blivande Brändöelever.