Stå upp – matematik

Måndagen 7/4/14 besökte ca 30 brändöiter Lärkan, där vi fick höra på den brittiska matematikern Matt Parker, som beskriver sig som en ”Stå upp matematiker”. MP jobbar vid Queen Mary, University of London.

20140407-103501.jpg

Vad gjorde vi?

Vi började med att mata in ett tvåsiffrigt tal. Sedan multilicerade vi talet med sig själv tre gånger, alltså beräknade talet upphöjd i tredje. Sedan frågade MP om resultatet och berättade vilket det ursprungliga talet!

Sedan lekte vi med streckkoder. Elever i publiken läste upp den numeriska delen utom den sista siffran som MP sedan fyllde i.

20140407-105150.jpg

MP förklarade mönstret bakom streckkoderna och hur elektroniken utnyttjar kontrollrutiner då koder läses, meddelanden skickas osv. Vi fick ta del av binära tal, ASCII-koder osv.

Följande knep var att visa ett kalkylark. Inrutorna fanns tal mellan 0 och 255. Synbarligen i slumpmässig ordning.  Sedan färgkodade MP talen. Och zoomade ut. Ett fotografi dök upp. Vi fick höra hur digitala bilder kodas som digitala tal. Vidare funderade vi på hur t.ex. BlueRay-tekniken kan korrigera felaktiga avläsningar om en skiva är repad.

Sedan följde knepet att digitalisera en ljudsignal. Analog teknik jämfördes med digital, gamla vinylskivor med modernare media.

MP kallade sin matematik ”onyttig”. Han beskrev de exemplen han behandlade som ”osynlig matematik”´. Den finns där obroende av om vi känner till den eller inte. Stämmer. Som fysiker påstår jag ändå att de är intressant att känna till! Man måste inte behärska allting här i världen, men man kan försöka ta reda på! Ur den synvinkeln var MP:s föreläsning suverän. Han pekade ut dolda mönster!

Bra start på dagen!

MP har också en hemsida som kan vara värd ett besök!