Lägerskolan grupp 1

Första lägerskolan gick bra på alla sätt – tack till er alla:  tutorer, elever, kolleger! Så här skulle man vilja börja varje läsår!

IMG_5916

IMG_5921