Forskarskola för gymnasiekemister

Forskarskolan är ett samarbetsprojekt i kemi mellan Lärkan, Tölö, Brändö samt Kemiska institutionen vid Helsingfors universitet. Några utvalda studerande fick prova på att jobba som forskare vid Uni under höstterminen 2014. Studeranden fick vara med i forskningsteam och jobbade fem dagar vid Uni. Det fanns två projekt. I det experimentella projektet undersöktes hur ämnens rörlighet påverkas av liposomer. Det andra projektet var teoretiskt och där fick studeranden prova på beräkningskemi. Handledarna, som själva jobbar som forskare vid Kemen, berömde slutrapporterna och var verkligen nöjda med resultaten.

En del av att vara forskare är också att muntligt kunna presentera sin forskning och sitt projekt. Därför fick eleverna presentera sin forskning för alla tre skolor. Alla skolans elever fick sig en rejäl dos av kromatografi och kvantkemi! Fint med också intellektuella utmaningar under skolans samling!

20150120_100735 20150120_100755 20150120_100846 (1) 20150120_100856

Här presenteras beräkningskemin i Lärkan av Robert från Brändö.

Vill du se presentationen?

https://docs.google.com/presentation/d/1i0XVCmeqQzf5xALS69SDTy1qjtWK5HecZsuciHolccI/pub?start=false&loop=false&delayms=3000

Ett nytt projekt inleds kanske under år 2015?