Tvåorna går på bio 23/4

Under temaperioden 5 i år 2015, ska alla andraklassister torsdagen 23/4 få en chans att gå på bio. Bloggaren vill här säga några ord om filmen. Den heter ”Theory of Everything” och är en dramatiserad biografi över fysikern Stephen Hawkings liv. Skådespelaren Eddie Redmayne vann i år en Oscar för bästa manliga huvudroll. SH är en unik person. Under studietiden drabbades han av sjukdomen Amyotrofisk lateralskleros. Läkarnas prognos var att han hade ett par år kvar av sitt liv. Idag är över 70 år gammal och fortfarande verksam! För att anknyta till vårt tema minoriteter, kan man alltså se filmen ur ett perspektiv, som beskriver handikappades liv i vår värld.

SH har under sin yrkeskarriär arbetat som professor. Sedan 1970-talet var hans titel Lucasian Professor of Mathematics (trots att han är fysiker). Här ska nämnas att en av hans direkta föregångare i det ämbetet var självaste Isaac Newton.

Nu blir bloggaren fysiker!

SH är känd för sina insatser speciellt i kosmologi. Han har teoretiserat om universums utveckling och framtid – ett område som är långt ifrån färdigt utforskat idag. Vi har många stora frågor att tänka på. I filmen tas inte så mycket om SH:s fysik upp, men några saker glimtar fram. Alla som ska gå kursen Fy 8 nästa år, kan tänka lite på Hawking-strålning. Det är en process som gör att svarta hål möjligen inte alls är eviga, som man tidigare trodde, utan verkligen pga. kvantmekaniska effekter, kan stråla ut energi och minska i massa.

Observera en annan detalj i filmen. När SH skrev på sin doktorsavhandling, figurerade tre personer som handledare/utvärderade. Alla var ytterst kända forskare på sin tid. De var kosmologen Dennis Sciama, teoretiska fysikern Kip Thorne, och fysikaliska matematikern Sir Roger Penrose.

Några intressanta fakta om dessa herrar.

Dennis Sciama härstammar från Aleppo i Syrien, där hans släkt hörde till en judisk minoritet. Han var alltså tekniskt sett en invandrare! Detta kan man notera i dagens politiska klimat här hemma! Minoritetsfråga igen!

Kip Thorne är expert på bland annat relativitetsteori. Han fungerade bland annat som sakkunnig då filmen ”Interstellar” spelades in. Inte en höjdpunkt på karriären, men i alla fall! Finns det minoritetskopplingar här? Nja? Kanske då det att KT uppfostrades som mormon, men idag är en aktiv ateist i ett nog så ”religionsladdat” USA. Religionstemat genomsyrar filmen på ett intressant sätt!

Sir Roger Penrose har en intressant koppling till Helsingfors. Han hittade i sin ungdom på ett begrepp, Penrose tiling, på svenska kanske Penrose kakelbeläggning. I den tvådimensionella formen placerar man in ett antal pusselbitar så att de totalt täcker en yta. Bitarna är av några olika, sinsemellan identiska typer, typer. De bildar ett mönster som aldrig upprepas! Man har ganska nyligen hittat kristaller i naturen med Penrose-geometri. De kan ha intressanta egenskaper och man forskar mycket på området. Helsingfors då?

Nästa gång du går mellan Stockamnns varuhus och akademiska bokhandeln (Centralgatan), ska du se på stenläggningen på marken. Det är ett Penrose-mönster!!!! Tufft!

96767705720c64172fcb1d8da19ca314

 

Där ser man. Ett biobesök kan väcka massor av tankar!

Ha en rolig filmeftermiddag!