En blodig historia


Idag besökte en grupp biologer (Bi4) Blodtjänst i Stenhagen. Vi fick en guidad rundvandring i laboratorie- och sorterings/lagringsutrymmena där man processar ca 1000 bloddonationer varje dag, dygnet runt.

Vi fick också se den nya stamcellsproduktionen där man odlar celler som tex. vissa organtransplantations- och cancerpatienter behöver.

Avslutningsvis kunde studerandena bli kvar på bloddonationsavdelningen och följa med hur en donation går till. Som studieobjekt fungerade deras lärare.