Ettornas kunskaper i finska testades i dag

IMG_0232 I dag testades ettornas kunskaper i finska. Alla jobbade flitigt och effektivt! Nu är det lärarnas tur att läsa provsvaren. Tack för att ni tog provet på allvar! Om ni har frågor om provet kan ni kontakta Elina eller Eevu!