Projektet På Gränsen

På gränsen

Under hösten är vår skola (i kursen mo 25) med i ett samarbetsprojekt med de andra svenska gymnasierna i H:fors, Korsholms gymnasium, Hufvudstadsbladet och Arbis. Projektet kommer att resultera i tidningen På gränsen, i pappersform och på webben. Under veckoslutet (9-10.10) hade vi en första träff tillsammans med alla skolor och kunde då idea kring temat. Vi förde många intressanta diskussioner om allt mellan gränslöshet till begränsningar, kring flyktingfrågan sedd ur olika synvinklar, hur samhällets normer påverkar och styr människor, skillanderna mellan österbottningar och nylänningar- fördomar och fakta etc. Under fredagen fick korsholmarna träffa Jeanette Björkqvist och Jens Berg på Hbl, helsingforsarna träffade Magnus Londén i början av veckan. De talade alla om kolumn och reportage, vad man skall tänka på och hur man kan jobba då man skriver sådana tidningstexter. På lördag fick vi ta del av intressanta infallsvinklar på vad man skall tänka på då man fotar och användningen av bilder i tidningar, då Per-Oskar Joenpelto höll en föreläsning om bildtänk. Projektet fortsätter under hösten- nu är det dags att fatta pennan och planera eller ta fram kameran och börja fota…