Politikerbesök

WP_20151113_001 FullSizeRender

Idag på morgonen samlades nästan 100 studerande för att ta del av europaparlamentariker Nils Torvalds besök. Deltagare i kurser i samhällslära, historia, psykologi och geografi närvarade, och även om morgonen var relativt arla så lyssnade vi uppmärksamt på Nils anförande om EU och dess politik. Det var många pusselbitar i form av EU:s historiska bakgrund och uppkomst, fortsatt av stormakternas påverkan på europapolitiken i avseende på Mellanöstern under kalla kriget. Vi fick en inblick i ekonomisk politik, samt miljö- och flyktingfrågor. Allt sådant som för tillfället är aktuellt inom EU.

Den röda tråden i dagens anförande var att Europa och Ryssland har ett stort ansvar då det gäller den instabila situationen i Mellanöstern, som ett resultat av en flera decennier lång geopolitisk strategi. Med facit på hand en ganska kortsiktig sådan.