Klurig julkalender i väntan på jullovet!

I år är det lärarna i de naturvetenskapliga ämnena som står för arrangerandet av skolans julfest! Tidigare år har vi firat t.ex. matematisk jul och jul på främmande språk. Vad kemisterna, fysikerna och biologerna hittar på i år återstår att se!

Vi har inlett väntan på julen med naturvetarnas julkalender med kluriga frågor, som varje dag postas på väggen bakom en QR-kod! Både studerande och lärare tävlar om fina priser och framför allt, äran att bli kalendermästare på skolans julfest!