Pyntat och klart

 Då var naturvetargranen i matsalen klar. Stolta och fulla av beundran noterar vi bl.a. kemisternas kolväte i toppen. Och ödmjukt kommer vi också att på några elevers uppmaning att komplettera granen med A.I. Virtanen och Ragnar Granit!

Tack till de elever som ställde upp och hjälpte till med pyntandet av både den traditionella granen och vetenskapsversionen!

Här nedan får alla läsare beundra några detaljer ur granen😀