Kemisterna fick se 3D-printning och kompositer

Kursen kemi 4: Metaller och material gjorde ett studiebesök till Arcada – Institutionen för energi- och materialteknologi. Mariann Holmberg tog emot oss och Mikael Paronen inledde med att berätta om utmaningarna i världen. Hur får man rent vatten åt alla på jorden? Forskarna vid Arcada utvecklar i samarbete med studenterna vardagliga produkter, t.ex. bakteriedödande rör som kan sättas fast på dörrhandtag och filter för att rena vatten. Spännande innovationer av praktisk betydelse i vardagen!

Nya former för kostnadseffektiva energisaneringar av fastigheter kräver att vi kan mäta värmeförlusterna i ett hus. Dennis Biström presenterade värmeförlustmätare som utvecklats vid Arcada. Efter det fick vi gå på rundvandring och se hur en formsprutare och en 3D-printer fungerar. Seciellt den nya 3D-printern var intressant.

Ett stort tack till Mariann och alla andra som tog emot oss! Vi hade ett givande och lärorikt besök!