Skolans datoragenter på gång!

I och med att de digitala studentproven närmar sig behövs det mycket övning och planering i skolorna. Brändös studerande får hjälp av sju datoragenter, som är frivilliga att planera digiövergången och som hjälper och handleder andra studerande. Efter några tester i höst är arbetet i full gång – redan i höst smäller det – åtminstone för geografins, filosofins och tyskans del!