En Brändöfysiker disputerar

  

Eller man borde väl säga astronom! För det är i astronomi som Kimmo försvarar sin doktorsdisputation idag 11/2/16. Ett stort arbete som fysikläraren i gymnasiet inte förstod mycket av vid första genomläsningen. Kanske blir man lite klokare idag, när arbetet diskuteras och försvaras. 

Hur går en disputation till? Doktoranden presenterar sin forskning. Sedan tar opponenten över. Opponentens uppgift är att ifrågaställa, kritisera och hitta eventuella oklarheter i arbetet. Sedan ska doktoranden försvara sitt arbete. Det är alltså fråga om en ”dispyt”, där doktoranden ska visa sin förmåga att svara på knepiga frågor. 

  

Det är alltid roligt när fd elever klarar sig bra. Det värmer. Och många klarar sig fint. Idag skrivs det mycket i nyhetsmedia om ungdomar med försämrade kunskaper i t.ex. matematik och läsförståelse. Man söker orsaker och skyller på än det ena, än det andra. Så är det bara. Men det finns minsann många som ”kan” också. Det inser man en dag som denna.

Vad behöver man för att nå så här långt? Kimmos gamla fysiklärare i Brändö tror att huvudingrediensen är en enda sak. Nämligen nyfikenhet. Resten följer ofta naturligt. Man måste ha förmågan att titta på natthimlen och fundera varför de lyser, stjärnorna. Att hitta ett hyggligt svar på det, kräver kanske åratal av hårt arbete, men nyfikenheten måste finnas kvar. De lyser pga. fusion säger någon. Jaha! Fusion av vad och hur? Varifrån kommer de ämnen som fusioneras? Hur länge kommer det att finnas stjärnor? Vilken är vår roll i detta stora skådespel?

Varje svar blir en liten pusselbit i en enorm helhet. Men bitarna måste sättas på plats av någon! Och nu har en brändöit klickat dit sitt eget bidrag! FINT! Måtte de bli flera!