Levande bibliotek i Brändö, del 2

I dag var andra gången vi i Brändö ordnade ett så kallat ”levande bibliotek”, där deltagarna får träffa, och verkligen möta, en person med en viss ”titel” som representerar något som kanske ibland i samhället blir utsatt för fördomar eller förutfattade meningar. I år fick deltagarna prata med bl.a. en totalvägrare, en nykter alkoholist, personer med utvecklingsskada, en representant för HBTQ-minoriteter, en rom, en som lidit av anorexi och en syrisk kvotflykting.

Konceptet bygger på att deltagarna fritt och utan en lärares eller organisatörs närvaro får diskutera och ställa frågor som de kanske inte hade vågat ställa en främmande person. Träffarna ledde till många givande diskussioner där tiden nästan inte räckte till, och många rapporterade att de fick höra också överraskande berättelser.

-Vi hade ju samma humor! utbrast ett par studerande efter en diskussion med en jämnårig syrisk pojke som kom till Finland för 15 månader sedan.

Variationen på dagens gäster var otroligt stor och dagen väckte fina diskussioner både i lärarrummet och under feedback-rundan i klassrummet. Att vi har förutfattade meningar är mänskligt och en följd av informationssamhällets nycker, konstaterades det – men det viktigaste är att vi är villiga att möta människorna bakom ”etiketterna”, något vi alltför sällan har möjlighet att göra.

IMG_0379[1]IMG_0375[1]