Escape Room Helsinki

Den muntliga kursen i finska (fim/fina7) besökte Escape Room på tisdags (3.5.).  Uppgiften var att med hjälp av olika tips öppna olika sorts lås och försöka hitta en krona som enligt legendan var gömd någonstans i huset.

Bilden nere är tagen från Escape Rooms Facebook-sida.