GY24 klättrar längs väggarna

Kursen ”annorlunda idrottsgrenar” har prövat på olika idrottsaktiviteter. Meningen är att kunna prova på mindre vanliga aktiviteter (som ej oftast ryms med i övriga gy-kurser) och att alla hittar något de tycker om att göra för framtiden (och håller sig i arbetsskick).
Att pröva på något ”nytt” är alltid hälsosamt – ”träning för livet”! (bilden från 9.5.2016)