Inälvor och blod

I Bi4 (Människans biologi) har vi i vår haft tid för lite praktik och studiebesök också. Att dissekera hjärta och njurar från gris är roligt och ger vissa aha-uplevelser då man jämför verkligheten med skolbokens enkla skisser. Priset man för betala för att öppna en grisnjure är inte högt i euro räknat (1,50€), men man får stå ut med lite urindoft på fingrarna efteråt.

Idag avslutade vi kursen med besök på Blodtjänst i Sanomahuset. För ett par veckor sedan var vi till ”huvudkontoret” i Stenhagen och bekantade oss med hur blodet testas, behandlas och lagras i väntan på transport till sjukhusen samt med odlingen av stamceller som används vid behandligen av vissa svåra immunologiska sjukdomar.

Under dagens besök på Blodtjänst kunde de studerandena följa med hur en bloddonation går till då deras lärare låg på britsen. Passar du själv som donator? Gör ett snabbtest här!


 Nålen är grov, men skicklig personal ser till att sticket inte känns alls. Ifall du vill se processen i rörliga bilder kan du titta på filmen längst ner.

 Påsen fylls med 450ml blod på ca 10min. Sen på med bandage och lite vila med dryck och tilltugg i Blodtjänsts café.

 

 Vi tackar Blodtjänst för den helhjärtat vänliga betjäningen!