Brändös hjältar hjälper

Studiebesök

Hört från britsen: ”Vi kommer om tre månader på nytt!”

Bi4-deltagarna gjorde idag det sedvanliga studiebesöket på Blodtjänst. Studiebesöket, antingen i Sanomahuset eller i Stenhagen, har utformats till något av en tradition under de senaste åren och Brändö gymnasium är numera välbekant för flera av sjukskötarna som jobbar med blodgivning. Vi har till och med nämnts och vår blogg har blivit länkad på Blodtjänsts facebooksida!

För att donera blod måste man vara myndig och vara vid god hälsa. Före donationen fyller man i ett frågeformulär och dessutom mäts hemoglobinvärdet.

Idag fick Blodtjänst i Finland nya donatorer då tre av våra elever valde att vara förstagångsdonatorer. Det är en verkligt fin sak att ställa upp och donera blod om man har de hälsomässiga förutsättningarna. Varje donation kan hjälpa tre människor i behov av blodprodukter!

Som ni ser på bilderna är det idel glada miner på donationsbritserna. Heja Brändö!!!

 

Nålen känns nästan inte alls

 

En påse rymmer 450ml

 

Hört i salen: ”Nästa gång jag kommer ska min syster också donera”. Vi tar det som ett löfte.

.