Kulosaari – Brändö: nordisk temadag hos granngymnasiet

Brändö bjöds in att delta i Kulosaaren yhteiskoulus temadag om Norden! Programmet inleddes med en intervju om vad Norden betyder för Finland med en panel som bestod av gästerna riksdagsledamot Katri Kulmuni (C) och Silja Borgarsdottir Sandelin (vice ordförande för SFP). De fick frågor om vår gemensamma nordiska historia, men också mer personliga frågor: Kulmuni berättade om sin tvåspråkiga uppväxt i Tornedalen och Silja om sin isländsk-finska identitet.

Professor i socialpolitik Heikki Hiilamo (Helsingfors universitet) höll en intressant presentation om välfärdsstaten. Vilka principer bygger den på? Hur hamnade vi här? Vad är det som gör oss i Norden unika? Vilka är framtidens utmaningar? Hiilamo jämförde det nordiska välfärdssystemet med en humla: hur hålls den i luften trots sin stora kropp och små vingar? Det vi vet är att den gör det och mår bra!

Det fruktbara samarbetet med vår grannskola fortsätter i höst då vi bjuder in Kulosaaris elever på svenska dagen-program!