”Man förstod på riktigt vad Heidi förklarade om nationalekonomi! ”

Hur kan man förklara Sveriges exceptionella tillväxt? Varför har inte Finlands ekonomi vuxit på samma sätt som de andra nordiska länderna? Vad är sysslesättningsgraden i Finland? Hur kommer Trump att påverka ekonomin i Finland?

Frågorna var många då Heidi Schauman, chefsekonom vid Aktia, besökte kursen ekonomisk matematik i Brändö. Hon berättade om sin väg från gymnasiet via Hanken och nationalekonomi till Finlands bank och Aktia. Värdet av att  hjälpa andra och var en bra typ kom tydligt fram i hennes historia. Man mår bra av att hjälpa andra, men dessutom öppnar sig oanade dörrar i framtiden. Att jobba hårt för att nå sina drömmar och våga studera sådant som känns svårt men ändå intressant var en av lärdomarna.

Heidis passion, nationalekonomi, blev för oss levande förklarat som samhällsekonomi, med många exempel.

”Man förstod på riktigt vad Heidi förklara om nationalekonomi!” var en spontan kommentar av en studerande.

Efter detta berättade Heidi om ekonomin just nu i Finland. Hon jämförde de nordiska länderna med varandra och diskuterade Sveriges exceptionella tillväxt och utmaningarna i den finländska ekonomin. Sysselsättningsgraden i Finland är en stor utmaning som Heidi diskuterade ingående. Men mycket är också bra i Finland och därför avslutade Heidi Schauman med en hemuppgift åt studeranden på kursen:

Hur ser Finland ut om 30 år, om jag får bestämma? Hur ser dröm-Finland ut? Hurdana jobb finns i Finland? Har vi öppna eller stängda gränser? Vad vill du – för alla möjligheter finns!