En kändisfysiker – Christopher Galfard – berättar om universum för unga gymnasieförmågor

Tisdagen den 7/3/17 samlades gymnasiestuderande från olika skolor i Lärkan för att lyssna på Christopher Galfard – en fransk fysiker med ett doktorat från Cambridge. Under studierna har CG under flera år samarbetat med Stephen Hawking med teorier om bland annat svart hål. Fint besök med andra ord!

Skärmavbild 2017-03-07 kl. 17.23.50.png  Skärmavbild 2017-03-07 kl. 17.24.32.pngSkärmavbild 2017-03-07 kl. 17.24.47.png

Lärkans auditorium tog emot grupper från olika gymnasier i två omgångar. Undertecknad deltog klockan 13. Då fanns grupper från åtminstone gymnasier i Brändö, Kyrkslätt, Helsinge och någon till. Också en större grupp från Steinerskolan var där. Några studerande från högstadier fanns också med skulle jag gissa. På basis av deras ålder.

Och föreläsaren levererade! Vi fick hör en ytterst intressant redogörelse över universums utveckling och struktur idag. Det här är frågor som intresserar många, men när man diskuterar sakerna närmare, kan det krävas ordentligt med fysikalisk bakgrundskunskap. CG klarade av den svåra konsten att popularisera utan att förklara på ett banalt och överförenklat sätt. Fysikläraren njöt och hoppas att studenterna kände lika.

Ett tack ska riktas till arrangörerna, Resurscentret för Matematik, Naturvetenskap och Teknik i skolan och till Jonas Waxlax i Lärkan som fungerade värd på platsen! Det är viktigt att fixa dylika tillställningar!

Tidigare på dagen deltog en grupp tillsammans med kollegan i kemi, Triin Gyllenberg. Hoppas de hade lika roligt som vi senare på dagen. Eftermiddagsgruppen bestod av ca 15 studenter. Vakna och nyfikna unga, som säkert kommer att gräva sig djupare in i universums hemligheter en vacker dag. Fysikläraren är stolt över deltagarna!

En lyckad dag alltså!