Östersjön och barnsjukhuset mål för Brändös dagsverke

Dagsverke 2017

Text: Alexandra Dahlberg, åk 15

I år firar Finland 100 år. Som tema för detta jubileumsår har valts “Yhdessä-Tillsammans”. Detta är ett ganska brett uttryck som kan omfatta en massa olika saker. I vår skola, Brändö gymnasium, har detta dock synats främst i formen av gemensamt ansvar. Det är viktigt att vi tillsammans jobbar för en bättre skola, ett bättre Finland och en bättre framtid.

Elevkåren i vår skola bestämde att vi ska ha en dagsverksdag för att samla in pengar för viktiga välgörenhetsmål som påverkar Finland. Som välgörenhetsorganisationer som kommer motta de insamlade pengarna valdes sedan Östersjöprojektet Baltic Sea Action Group och barnsjukhuset i Mejlans.

Philip Vitzthum, Elevkårens ordförande, kommenterade beslutet av mottagare: “I samband med Finland 100 ville Elevkåren ge något tillbaka åt Finland. Vi tror på en frisk framtida generation och därmed har vi valt att understöda det nya barnsjukhuset i Mejlans. Östersjön är och kommer i framtiden att vara en av våra största och viktigaste handelsleder och friluftsområden, därför är det mycket viktigt att kämpa för dess renhet och minska på de otroliga mängder utsläpp som släpps in i Östersjön varje år. Vi hoppas att även framtida generationer ska få njuta av Östersjöns skönhet, därmed har vi valt att ge hälften av våra dagsverkspengar åt Baltic Sea Action Group. BSAG är en driven organisation som kämpar för nedläggningen av stora förorenare i länder med kust till Östersjön. Vi i Elevkåren hoppas att denna dagsverksdag kommer att synas i framtiden med de spår våra intjänade pengar kommer att lämna efter sig i den finska naturen och i det finska samhället!”

Elevkåren bjöd in Baltic Sea Action Group som höll en presentation om sin organisation under en samling med hela skolan. Detta var mycket lärorikt, och det var fint att få veta konkret hur våra pengar kommer användas och vilken positiv utveckling de leder till. Dagsverksdagen infaller fredag 3.11 och som bestämt håller eleverna på att planera vad de kommer göra för att förtjäna pengar till välgörenhetsorganisationerna. Det ska bli kul att vara en del av något större, då vi alla i Brändö gymnasium jobbar tillsammans för ett bättre Finland.