Levande bibliotek – möten som väcker tankar

Text: Fanny Serenius och Matilda Forss, åk 17

På onsdagen (8.11), fick ettorna ta del av ett ”levande bibliotek”. Gäster med olika bakgrunder hade blivit inbjudna och berättade om sitt liv. Precis som i en bok hade de valt en viss synvinkel av sitt liv de ville ta upp. Vi hade bl.a. en person som har valt polyamori i sitt liv, en synskadad, en kvotflykting, en nykter alkoholist och en totalvägrare. Eleverna fick njuta av intressanta och lärorika samtal med böckerna.

Den nyktra alkoholisten berättade bl.a. om sin väg från alkoholist till att via AA (anonyma alkoholister) lyckas besegra alkoholismen och blir nykter.                

Den synskadade gästen berättade om hur han som tonåring mist sin syn, och hur det förändrat hans liv. Han var ändå positiv och tyckte att han hade ett klart försprång, då han ändå en gång hade sett och kunde jämföra det folk beskrev  sådant han tidigare sett för honom.

Kvotflyktingen som var med berättade om sin resa till Finland och hur han hade kommit in i det finska samhället under den tid han bott i Finland. Han berättade att han hade blivit väl mottagen i Ekenäs där han bor för tillfället, och trivs bra i Finland. Finska hade han lärt sig bra och hans nästa mål var att lära sig svenska.

Flera av eleverna enades om att dagen var lärorik och intressant, och att det gärna skulle haft möjlighet att lyssna på fler böcker. Ett stort tack till “böckerna” för att de kom och delade med sig av deras berättelse.