Vandringar i Antikens Värld -Seminarium 3: ”Matematikens historia, euklidisk och icke-euklidisk geometri”

Idag fortsatte TS-kursen Vandringar i Antikens Värld med matematikseminariet om matematikens historia och geometri. 17 studerande agerade aktivt under eftermiddagen (se bilder) bl.a. genom att tävla mot varandra om vem som bygger det högsta tornet av 20 spagettistrån, en meter tråd, en meter tejp och 1 lösgodis:)

Följande seminarium går av stapeln 27/3 under rubriken ”Etik ur grekisk synvinkel”. Och studieresan till Aten vidtar 23-27/4.

Denna TS kurs brygger bro mellan humaniora och matematiken. Tvärvetenskaplighet är A och O.

Och roligt har vi:)! Pi-dagen nalkas också (14/3)…så pi-zza va givet mellanmål:)

h. Jan-Anders