Läsveckorna på Brändö är nu i full gång!

a59c9b94-befd-4f66-87db-41a8ee9d76c7Text: Lina Nyman

Vårt tema i skolan i år är “Läsning för livet”. Detta har synts på lite olika sätt under skolåret, men det kanske allra mest konkreta hittills är läsveckorna som pågår för tillfället.

Läsveckorna inleddes förra veckans måndag och pågår ännu nästa vecka, sammanlagt under tre veckors tid. Varje dag läser studerande och lärare i sammanlagt 30 minuter efter lunchen. Läsningen bidrar också till en lugn stund i klassen där man får varva ner och bara koncentrera sig på den bok man håller på att läsa.

“Läsning öppnar världen ur många olika perspektiv”, kommenterar läsgruppens ordförande Veronica Sánchez-Markelin på frågan om varför det är viktigt att satsa på läsning av skönlitteratur i skolan. Vi är så vana att ta del av snabba fakta som pumpas ut ur medierna, men vi behöver också träna upp förmågan att kunna koncentrera oss på längre texter. Att läsa skönlitteratur ökar också förståelsen och utvecklar språket, samtidigt som man ju till på köpet får ta del av en berättelse, säger Veronica.

De studerande har fritt fått välja vilken eller vilka böcker de läser under läsveckorna. Målet är att alla ska ha läst minst en bok fram till läsveckornas slut. Ledordet är alltså ett fritt val, men många väljer också att läsa sådan skönlitteratur som de ska läsa inom ramarna för bland annat modersmål, engelska och finska.

Några studerande som jag möter i korridoren säger det har varit lugnande att få sitta och läsa efter lunchen och att man får en stund av avslappning. Flera tycker också att det har varit skönt att få tiden till läsa i alla ämnen, oavsett om det är fråga om matematik eller gymnastik. En studerande säger att han inte riktigt har rutinen att läsa hemma, så nu har han kunnat läsa i skolan och har dessutom kunnat fortsätta hemma om han har blivit mitt i ett kapitel under dagen.

Under läsåret har såväl studerande som lärare fått tillgång till det finlandssvenska skolbiblioteket på nätet, Ebban. Där kan man både läsa e-böcker och lyssna på ljudböcker. Flera väljer att läsa böcker från just Ebban, medan många också föredrar att läsa en fysisk bok. Båda formerna har sina fördelar, tycker studerandena.

I slutet av läsveckorna får alla studerande redovisa för sin bokläsning genom posters som ska hängas upp i skolan. Tillsammans bildar de en lång rad av recensioner och boktips. Förhoppningen är ju att läsningen skulle kunna fortsätta också efter läsveckornas slut och att alla skulle komma ihåg att ta sig lite tid till läsning i vardagen!

Här är ett urval ur Brändö gymnasiums boktips till er:

En halv gul sol – Chimamanda Ngozi Adichie

Min europeiska familj – Karin Bojs

Allt jag inte minns – Jonas Hassen Khemiri

Flickan och skulden – Katarina Wennstam

Tänka snabbt och långsamt – Daniel Kahneman